B12 brist – Symtom

Vid vitamin B12 brist är det vanligt att man får blodbrist. Dessa symtom kommer stegvis och kan lätt blandas ihop med andra problem som depression eller trötthet.

(Ett nytt fönster öppnas)

Den problem som främst förknippas med vitamin B12 brist är blodbrist även kallad anemi. Med ”blodbrist” menas inte att mängden blod i kroppen är reducerad. Det betyder att det finns en brist på det röda färgämnet hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet är livsviktigt då det står för transporten av syre från lungorna till alla kroppens celler. Röda blodkroppar produceras i märgen och har en genomsnittlig livslängd på cirka fyra månader. För att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar krävs järn, folsyra och vitamin B12. Om någon av de byggstenarna saknas helt eller inte intas i tillräcklig mängd blir resultatet att produktionen av röda blodkroppar minskar.Symtom på blodbrist vid B12 brist

Om en person drabbas av blodbrist kommer symtomen stegvis. Ofta går symtomen att misstolka och kan blandas ihop med något annat problem. Till en början upplever personen allmän svaghet och trötthet. Inte sällan i kombination med yrsel, hjärtklappning och andfåddhet. Även enklare fysisk aktivitet blir jobbig och det är svårt att röra sig normalt. På sikt kan även kärlkramp och smärtor i benen förekomma.

B12 brist och nervsystemet

Vitamin B12 är inte bara nödvändigt för produktionen av röda blodkroppar utan behövs också för att nervsystemet ska fungera normalt. Påverkas nervsystemet kan det resultera i försämrat vibrationssinne, svårigheter med att hålla balansen. pirrningar och stickningar främst i händer och fötter. Ofrivilliga kroppsrörelser kan förekomma och tenderar att bli värre med tiden. Till en av de märkligare symtomen hör s.k. proprioception dvs. nedsatt förmåga att uppfatta de egna kroppsdelarnas funktion. Utan behandling kan patienten får permanenta skador på nervsystemet och få leva med symtomen resten av livet.

B12 brist och psykiska symtom

Även psyket riskerar negativ påverkan som en följd av B12 brist. Exempelvis kan patienten råka ut för depression, psykos, demens eller ångest. Demens och hjärnskrumpning kan förekomma vilket riskerar att ge bestående men. Många gånger kan det vara svårt att avgöra vad som är orsak och verkan. En patient som uppsöker läkarhjälp för depression kanske inte alltid uppvisar andra symtom förknippade med B12 brist. Det försvårar givetvis diagnostiseringen och det finns en risk att fel åtgärder sätts in. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på sjukdomsförloppet och de små signalerna. Läs mer om hur B12 brist behandlas.

Symtom på B12 brist – mage och tarm

Mag- och tarmkanalen riskerar att bli utsatt och ger en rad problem. Exempelvis kan tungan bli röd och irriterad. Allmänt illamående, svårt att få ner mat och diarré hör också till sjukdomsbilden.

B12 brist hos barn – symtom

Brist på vitamin B12 hos barn är betydligt allvarligare än hos vuxna. De löper också större risk att utsättas för B12 brist. Det beror på att vitamin B12 lagras i levern. Ett uppbyggt lager kan vara i flera år. En nyfödd bebis har ej fått tid på sig att bygga upp ett lager och kan därför lättare drabbas av brist. Bristen hos nyfödda beror oftast på att mamman lider av samma brist och därmed inte har vitamin B12 i sin bröstmjölk. I I-länder inträffar det oftast om mamman är vegan och slarvar med kosttillskott. I u-länder kan det bero på att mamman äter alltför ensidig kost och inte har tillräcklig tillgång till mejeriprodukter. Barn som drabbas av vitamin B12 brist riskerar att få permanenta skador. Tillväxten kan hämmas både fysiskt och psykiskt. Utöver försämrad tillväxt kan barnet uppvisa matvägran, darrningar, mental frånvaro och viktminskning. För att veta mer i vilka produkter som B12 finns i kan du läsa avsnittet ”vad vitamin B12 finns i”.Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *