B12 brist – Behandling

B12 brist behandlas bäst med förebyggande arbete och bra mat. Många gånger kan också kosttillskott fungera makalöst bra som en behandling mot bristen på vitaminet.

(Ett nytt fönster öppnas)

Behandling av B12 brist – Förebyggande vård

Brist på vitamin B12 går att förebygga genom att ha en sund kosthållning. Se till att få i dig kött, fisk, ägg och mjölkprodukter i tillräcklig mängd. Om du av olika anledningar inte kan eller vill äta den typen av produkter bör du köpa kosttillskott eller vitamin B12 berikad mat. Att äta rätt är det bästa sättet att undvika symtom. Denna metod hjälper dock bara mot den primära varianten av sjukdomen dvs. den som är direkt kopplad till näringsbrist. Primär vitamin B12 brist är väldigt ovanligt i Sverige. Undantaget är veganer som slarvar med kosthållningen. Alla som äter animaliska produkter får i sig de mängder de behöver.Diabetes ökar risken för B12-brist

Den sekundära varianten av vitamin B12 brist är kopplad till en annan sjukdom eller att kroppen har svårigheter att ta upp vitamin B12. Olika mag- och tarmsjukdomar är exempel på åkommor som kan spela en roll. Även diabetes ökar risken för brist på vitamin B12. Eventuellt hänger det ihop med den medicinering som ges i samband med diabetes. Med åldern försämras ofta tarmfunktionen och därmed ökar också risken för vitaminbrist B12. Även den sekundära varianten kan behandlas med bra kost och kosttillskott. Problemen kommer dock inte att upphöra innan orsaken till vitaminbristen är undanröjd. Det räcker därmed inte med att bara äta vitamintabletter och rätt mat.

Behandling av vitamin B12 brist – Allvarliga fall

Om bristen på vitamin B12 är allvarlig och symtomen starkt utvecklade kan det bli aktuellt med intravenöst tillförande av vitamin B12. Denna behandling är dock kortvarig och följs upp med medicinering i annan form. Exempelvis kan regelbundna injektioner eller tillskott i tablettform användas mer långsiktigt. Om bristen har blivit akut och allvarlig kommer säkert behandlingen att behöva pågå under en lång tid. Det finns också risk för permanenta skador som då måste behandlas separat.

Behandling med vitamin B12 – En mirakelmedicin?

Många av de symtom som förknippas med brist på vitamin B12 kan förknippas med andra sjukdomar. T.ex. trötthet, depression, ångest mm. kan lätt förväxlas med rent psykiska åkommor. Det finns alla anledning och tro att det finns ett stort mörkertal av personer som, helt ovetande, levt med vitamin B12 brist under flera års tid. Kanske har patienten gått till läkare, fått en felaktig diagnos och blivit remitterad till en psykolog. Psykologen i sin tur behandlar med KBT-terapi och psykofarmaka som givetvis är helt verkningslöst. Extra stor risk är det att hamna i en dylik situation om patienten, utöver sin vitamin B12 brist, också lever med psykiska svårigheter. Det finns exempel på patienter som upplevt vitamintillskott som rena mirakelmedicinen. Efter flera års medicinerande och terapi känner patienten förbättring på relativt kort tid tack vare tabletter som går att köpa i vilken hälsokostbutik som helst.

Vitamin B12 behandling – Kända risker

Det finns inga kända risker med att ”överkonsumera” vitamin B12. Det går inte att äta för mycket vitamin B12 och skada sig på så sätt. Det vitamin som inte kroppen har behov av lagras i levern för framtida bruk. Lagringen i levern kan pågå i flera år. Det finns dock en risk att konsumera ”fel” sorts vitamin B12. Det finns hälsokostprodukter som visserligen innehåller vitamin B12 men är helt verkningslösa. Ett exempel på det är Spirulina som är en algprodukt vanligt förekommande i hälsokost. Produkten är inte farlig och har andra förtjänster med går ej att använda som B12 substitut. Är du osäker på vilka kosttillskott du ska ta eller vilken mat du bör äta kontakta läkare eller en dietist.Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *